24/07/2015 - 17:59

“Vấn đề di sản tôn giáo ở miền Trung”

TTH - Đó là chủ đề của hội thảo được Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Phân viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế tổ chức sáng 24/7. TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo và TS Trần Đình Hằng, Trưởng Phân viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế dự, chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhận được 22 bài viết và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các PGS, TS, nhà nghiên cứu trong và ngoài khu vực miền Trung đánh giá một cách khoa học, khách quan, nêu bật giá trị về các di sản tôn giáo vật thể, phi vật thể ở miền Trung; về giá trị di sản của các tôn giáo; Các giá trị văn hóa, lịch sử của di sản tôn giáo, trong đó có Phật giáo, Công giáo và các tôn giáo truyền thống khác.

Đây là cơ sở để xã hội nhận thức một cách đầy đủ, khoa học hơn đối với di sản tôn giáo ở Việt Nam nói chung và di sản tôn giáo ở miền Trung nói riêng; là điều kiện quan trọng giúp ngành du lịch Thừa Thiên Huế phát huy thế mạnh di sản tâm linh trong phát triển du lịch. 

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP