Biên giới - biển đảo Biên giới - biển đảo

19/05/2016 - 10:05

Vận động quốc tế ủng hộ bảo vệ chủ quyền đất nước

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức lễ ký kết với các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể về chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người VN ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2019.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hoạt động của công tác đối ngoại Nhân dân và chăm lo, kết nối, phát huy cộng đồng người VN ở nước ngoài của các tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ giữa T.Ư MTTQ VN; Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị VN; Tổng liên đoàn Lao động VN; T.Ư Hội Nông dân VN; T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ VN; T.Ư Hội Cựu chiến binh VN; T.Ư Đoàn và Hội Liên lạc với người VN ở nước ngoài.
Các đơn vị sẽ phối hợp chia sẻ thông tin về chương trình, hoạt động đối ngoại Nhân dân, xây dựng đa dạng hình thức truyền tải thông tin định hướng trọng điểm về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cộng đồng người VN ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế; quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người và đất nước VN ra thế giới.
Đặc biệt, chương trình hướng đến mục tiêu giúp Nhân dân thế giới, người VN ở nước ngoài hiểu đúng, ủng hộ nhân dân VN trong các hoạt động an sinh xã hội, đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và xây dựng phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, tăng cường mối liên hệ đoàn kết giữa cộng đồng người VN ở trong nước và nước ngoài.
Theo Thanh niên
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP