Kinh tế Khoa học - công nghệ

28/02/2020 - 14:31

Vận hành Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai

TTH - Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập, vận hành Khu bảo tồn đất ngập nước (ĐNN) Tam Giang - Cầu Hai với các bước điều tra, khảo sát thực tế, lấy ý kiến chính quyền sở tại, cộng đồng địa phương, công trình này vừa được UBND ký quyết định phê duyệt thành lập Khu bảo tồn ĐNN Tam Giang - Cầu Hai.

Đa dạng các loài sinh vật vùng đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai sẽ được bảo tồn và phục hồi

Khu bảo tồn ĐNN Tam Giang - Cầu Hai gồm 2 phân vùng: Ô Lâu, Cồn Tè - Rú Chá và 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nằm trong ranh giới hành chính của 23 xã, thị trấn thuộc 4 huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và TX. Hương Trà.

Tổng diện tích Khu bảo tồn ĐNN Tam Giang - Cầu Hai là 2.071,5 ha, bao gồm phân vùng Ô Lâu (1.270,2 ha), phân vùng Cồn Tè - Rú Chá (187,1 ha) và 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (614,2 ha). Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 799,1 ha; phân khu phục hồi sinh thái 1.242,9 ha và phân khu dịch vụ - hành chính 29,5 ha.

Vùng đệm của Khu bảo tồn ĐNN Tam Giang - Cầu Hai gồm toàn bộ diện tích đất mặt nước xung quanh đầm phá, tiếp giáp với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái là 17.945 ha. Vùng sinh cảnh liên kết của khu bảo tồn có diện tích 69.684 ha bao gồm diện tích theo địa giới hành chính của 33 xã xung quanh đầm phá.

Khu bảo tồn ĐNN được thành lập nhằm bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học, nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái đặc thù trong đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Nhất là các thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, bãi giống bãi đẻ, các loài chim hoang dã quý hiếm, chim di trú sẽ tiếp tục được bảo vệ và phục hồi. Trong đó chú trọng phục hồi và phát triển phân vùng Ô Lâu trở thành “sân chim” tiêu biểu của khu vực và toàn quốc.

Việc thành lập Khu bảo tồn ĐNN Tam Giang - Cầu Hai không ngoài mục tiêu đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển theo hướng bền vững và hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục trên cơ sở cộng đồng địa phương cùng tham gia quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững các giá trị của Khu bảo tồn ĐNN thông qua việc xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho các nhà khoa học, các nhóm người yêu thiên nhiên trong nước và quốc tế nghiên cứu khoa học sinh học, sinh thái học và bảo tồn.

Nhiều hoạt động cũng được đề ra nhằm bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn. Trong đó, đặc biệt nghiêm cấm các hoạt động khai thác thủy sản trên mặt nước tại các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Nghiêm cấm khai thác thuỷ sản bằng hình thức mang tính huỷ diệt (lưới mắt nhỏ, te điện hay giã cào và các hình thức tương tự khác) tại các phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm.

Ban điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều phối quản lý Khu bảo tồn ĐNN Tam Giang - Cầu Hai thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới các cơ quan, người dân về các hoạt động nghiêm cấm không được thực hiện, hoạt động có điều kiện tại các phân vùng của khu bảo tồn, giám sát thực hiện; điều tra cơ bản và nghiên cứu khoa học hàng năm về việc phân bố và xu thế biến động tài nguyên của khu vực đầm phá trong điều kiện biến đổi khí hậu; quan trắc, giám sát chất lượng môi trường và đa dạng sinh học định kỳ theo mùa và hàng năm.

Bài, ảnh: HOÀI NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP