Kinh tế Công nghiệp - TTCN

04/09/2014 - 11:45

Vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương mùa lũ

TTH.VN - Không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương trong mùa lũ hàng năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu chỉ đạo việc điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Bình Điền trong đợt ảnh hưởng bão số 12 năm 2013

Theo đó, từ ngày 1/9 đến ngày 15/12 hàng năm, các hồ: Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền trên lưu vực sông Hương phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: Thứ nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; Thứ hai, góp phần giảm lũ cho hạ du; Thứ ba, đảm bảo hiệu quả phát điện.

Việc vận hành các công trình xả của các hồ chứa phải thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối. Không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn đối với các hồ Bình Điền và Hương Điền, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai.   
Từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm, căn cứ nhận định xu thế diễn biến thời tiết, thủy văn của Trung tâm KTTV quốc gia, nếu không xuất hiện tình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ trên lưu vực, chủ hồ Hương Điền và Bình Điền được phép chủ động ưu tiên tích nước để đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường. Đối với hồ Tả Trạch, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCHPCTT&TKCN) tỉnh xem xét, quyết định việc tích nước để đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường.
Đối với việc vận hành giảm lũ cho hạ du, khi mực nước tại Trạm Thủy văn Kim Long vượt mức báo động II, Trưởng BCHPCTT&TKCN tỉnh quyết định vận hành các hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường đối với hồ Bình Điền, cao trình mực nước lũ thiết kế đối với hồ Tả Trạch. Khi mực nước hồ Bình Điền đạt đến mực nước dâng bình thường, hồ Tả Trạch đạt đến mực nước lũ thiết kế, vận hành điều tiết các hồ với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ.
Mức nước vận hành trong mùa lũ được quy định: mức nước cao nhất trước lũ đối với hồ Tả Trạch là 25 m (thời điềm từ 01/9-31/10) và 35 m (thời điểm từ 01/11-15/12); hồ Bình Điền 80,6 m; hồ Hương Điền 56 m. Mức nước thấp nhất đón lũ tại hồ Tả Trạch là 23 m (thời điềm từ 01/9-31/10) và 38,5 m (thời điểm từ 01/11-15/12); hồ Bình Điền 74,5 m; hồ Hương Điền 53,5 m.
Hồ Bình Điền, hồ Tả Trạch và hồ Hương Điền là 3 hồ chứa có chức năng thủy điện lớn nằm ở thượng nguồn lưu vực sông Hương với công suất lắp máy là 44, 21, 81 MW, tác động quan trọng đến tình hình lũ ở hạ du. Việc quy định quy trình vận hành liên hồ này sẽ khắc phục tồn tại trong điều hành vận hành giảm lũ cho hạ du, đảm bảo quyền lực điều hành của lãnh đạo tỉnh, BCHPCTT&TKCN tỉnh đối với chủ các hồ trong việc điều tiết lũ trong mùa mưa bão.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP