Nguyễn Văn Thọ & những bức tượng về mẹ

Không chú trọng thể hiện vẻ đẹp về hình dáng, người phụ nữ trong sáng tác của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Thọ hiện lên với vẻ đẹp dung dị trong cuộc sống đời thường, với dáng vẻ khắc khổ, già nua.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP