Giọng Huế của con

Giọng nói như một dòng sông dài rộng đầy nước, ta lớn lên và tha hồ bơi lội trong ấy mà không mảy may suy nghĩ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP