“Sắc Huế mùa xuân”

Đêm thơ là sân chơi của các hội thơ và câu lạc bộ thơ trên địa bàn tỉnh, như: Hội thơ Hương Giang, Hội thơ Xứ Huế, CLB thơ Sông Bồ...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP