Những giọt buồn chơi vơi

“Xanh hoài không thôi”, tập thơ đầu tay của Hải Hạc Phan do NXB Thuận Hóa ấn hành đã để lại trong tôi thật nhiều rung cảm giữa một ngày mưa....

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP