Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

08/01/2021 - 16:52

Văn phòng UBND tỉnh phải tham mưu lãnh đạo tỉnh những vấn đề mang tính chiến lược

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức vào chiều 8/1.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Thị Hoài Trâm trao thưởng cho cán bộ công chức đạt danh hiệu "Cán bộ mẫn cán năm 2020"

Kết quả nổi bật của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 là đơn vị cấp sở luôn đứng trong top dẫn đầu về xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đồng thời, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về công tác CCHC giai đoạn 2011-2020...

Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với mục tiêu phát huy toàn diện các mặt hoạt động của Văn phòng. Đồng thời, tập trung tham mưu có hiệu quả chất lượng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần tích cực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương những kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020. Trong một năm tỉnh có nhiều diễn biến đột xuất, bất ngờ nhưng đội ngũ của Văn phòng UBND tỉnh vẫn thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều vấn đề mới phát sinh.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề mang tính chiến lược, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các mặt kinh tế - xã hội. Chú trọng kiểm tra, đôn đốc những nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống mới,... 

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP