Kinh tế Thông tin thị trường

12/03/2021 - 11:20

Vào cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

TTH.VN - Là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 12/3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp

Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra lớn và quan trọng trong việc thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu. Từ đó, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước GDP; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia.

Tại cuộc họp, ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan đã trực tiếp chia sẻ vướng mắt và các hướng triển khai nhằm đảm bảo tiến độ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các thành viên ban chỉ đạo các cấp, các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ nghiêm túc bám sát thực hiện kế hoạch và phương án tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tập trung tuyên truyền làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong quá trình thực hiện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các lực lượng thực hiện tổng điều tra. Với ban chỉ đạo cấp huyện, trong quá trình tác nghiệp phải lồng ghép triển khai cùng lúc 2 nội dung điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả hoạt động.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP