30/06/2022 - 11:15

VBSP Hương Thủy giải ngân món vay đầu tiên đối với giáo dục ngoài công lập

TTH.VN - Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) TX. Hương Thủy vừa giải ngân món vay đầu tiên của chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Gạo với số tiền 80 triệu đồng, thời hạn cho vay 36 tháng, lãi suất 3,3%/năm.

VBSP Hương Thủy giải ngân cho cơ sở giáo dục ngoài công lập Hoa Gạo

Mục đích món vay nhằm hỗ trợ cơ sở sữa chữa cơ sở vật chất hư hỏng, mua sắm thiết bị đồ dùng nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu từng bước phục hồi và duy trì hoạt động của cở sở do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 phải ngừng hoạt động. Đây là chương trình vay vốn thứ 4 trong các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được thực hiện giải ngân tại VBSP TX. Hương Thủy.

Bên cạnh triển khai cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, VBSP TX. Hương Thủy đang tích cực thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; tổng nguồn vốn giải ngân đến nay đạt gần 24 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 15 tỷ đồng với hơn 300 khách hàng vay vốn; cho vay cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê nhà ở xã hội gần 8 tỷ đồng với 23 khách hàng vay vốn; cho vay vốn học sinh sinh viên mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến số tiền 300 triệu đồng với 30 khách hàng vay vốn…

                                                                                              Tin, ảnh:  B.Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP