14/12/2018 - 20:52

Về chủ trương sáp nhập các cơ quan thuộc đơn vị sự nghiệp công lập

TTH - Ngày 14/12, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND cấp tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18, Kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).

Tại Thừa Thiên Huế, lâu nay đã và đang tổ chức sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đề án đã được phê duyệt. Riêng việc sáp nhập cấp sở, ngành cấp tỉnh và phòng, ban cấp huyện vẫn chưa thực hiện và đang chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Được biết, hiện Bộ Nội vụ đã xây dựng 2 dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Hiện 2 dự thảo này đã được trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương. Đây là 2 nghị định làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Trước đó, Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ đề xuất chỉ giữ 4 Sở: Tư pháp, Tài nguyên – Môi trường, Lao động- Thương binh – Xã hội, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước. Còn lại hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành; giảm 46 - 88 sở, ngành trong cả nước.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP