31/12/2016 - 10:34

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và tổ chức Tết năm 2017

TTH - Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cháy, nổ trong dịp Tết.

Thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 20/11/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, ngày 23/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 15-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tập trung tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức cho Nhân dân đón Tết cổ truyền và ngày sinh nhật Đảng vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm. Chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng ảnh hưởng sự cố môi trường biển và lũ lụt.

3. Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng nhân hội nghị tổng kết, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác… để ăn uống, “tiệc tùng” xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong dư luận xã hội.

4. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nghiêm cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi không trong sáng; không được sử dụng tiền, tài sản công, ô tô trái quy định.

5. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cháy, nổ trong dịp Tết. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; kiên quyết kiềm chế tai nạn giao thông. Chú trọng công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường; quản lý tốt thị trường và giá cả, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, tăng giá đột biến để thu lợi bất chính.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương bảo đảm phân công trực, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra và thực hiện nghiêm chế độ thông tin thông suốt. 

6. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 11-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước. Từng đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

7. Phát huy vai trò tích cực của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện Chỉ thị.

8. Tổ chức thực hiện     

- Cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền. Kịp thời phát hiện, xử lý, điều chuyển, thay thế những trường hợp vi phạm.

- Các ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Lê Trường Lưu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP