09/08/2017 - 20:38

Vì sự bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ

TTH - Chiều 9/8, Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay, toàn tỉnh có 113 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 228 CLB gia đình phát triển bền vững; 113 đường dây nóng; 247 cơ sở tư vấn và 679 địa chỉ tin cậy cho nạn nhân bị bạo lực gia đình tại cộng đồng. Tỷ lệ nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn về pháp lý và sức khỏe đạt 85,7%; tỷ lệ được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là 70%... Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh còn những khó khăn nhất định, chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; thiếu nguồn cán bộ nữ; kinh phí hoạt động còn hạn hẹp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận nỗ lực, cố gắng của tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thời gian qua; những kiến nghị, đề xuất của tỉnh là cơ sở để đoàn báo cáo, tham mưu, đề xuất  chính sách, giải pháp để nâng cao hiệu qủa công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ cảu phụ nữ.

Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP