Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

26/09/2020 - 13:15

Vị thế người dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao

TTH - Việc quan tâm cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia vào cấp ủy các cấp và các vị trí lãnh đạo ở A Lưới đạt tỷ lệ cao đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với mục tiêu đề ra.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Hồng Thượng nhiệm kỳ 2020-2025

26/41 cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia BCH Đảng bộ

Qua Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, có sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS).

Trong số 41 người được bầu vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 26 cán bộ là người DTTS, chiếm tỷ lệ 63,41% (nhiệm kỳ 2015-2020 đạt tỷ lệ 55,81%). Những người được bầu vào BCH đều trúng cử với số phiếu cao.

Chị Hồ Thị Thủy, dân tộc Pa Cô, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Nhâm chia sẻ, được tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ huyện là vinh dự nhưng cũng đặt lên vai trọng trách đối với cá nhân tôi.

Từ vị trí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Hồ Thị Thủy được các cấp ủy Đảng huyện A Lưới quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và bố trí kinh qua các chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, rồi Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, và đến nay giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Nhâm. Theo chị Thủy, trong nhiệm kỳ mới này, tỷ lệ cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy của xã Quảng Nhâm đạt trên 90%.

Là một trong số các tri thức trẻ trước đây được tuyển dụng làm Phó Giám đốc BQL Dự án khu vực huyện A Lưới, sau khi được quan tâm đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, anh Hồ Văn Miên, người Pa Cô đã được bổ nhiệm làm Giám đốc BQL Dự án khu vực huyện A Lưới. Tại Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, anh Miên cũng được bầu vào BCH Đảng bộ huyện với số phiếu tín nhiệm cao.

Anh Miên chia sẻ: Là cấp ủy viên trẻ, tôi sẽ nỗ lực nghiên cứu tham mưu công tác quy hoạch phân vùng chức năng như cụm công nghiệp - TTCN, khu dân cư, khu hành chính, di tích, văn hóa và các khu dịch vụ thương mại. Phấn đấu để xây dựng đô thị A Lưới trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, lan toả đến các vệ tinh trên địa bàn...

Tiếp tục quan tâm

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS đã được các cấp ủy, chính quyền huyện A Lưới quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhờ vậy mà nguồn cán bộ là người dân tộc đáp ứng được yêu cầu đề ra, thể hiện qua đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở ở địa bàn huyện vừa qua. Hầu hết những địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống đều có cán bộ là người DTTS tham gia cấp ủy, chính quyền với tỷ lệ đạt cao.

Xã A Ngo có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc Tà Ôi. Hằng năm, Đảng ủy luôn quan tâm tạo nguồn cán bộ là người DTTS. Tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, trong số 14 người được bầu vào cấp ủy khóa mới, có tới 12 người là DTTS, chiếm gần 90%.

Bí thư Huyện ủy A Lưới Nguyễn Thị Sửu cho biết, việc xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, lựa chọn cán bộ là người DTTS trong diện quy hoạch; đồng thời, xem xét trình độ, năng lực sở trường của mỗi người và nhu cầu cán bộ ở từng cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị để xác định đào tạo, luân chuyển, bố trí công tác phù hợp luôn được Huyện ủy quan tâm, chú trọng.

Qua đó, tỷ lệ người DTTS tham gia cấp ủy ở các cấp nhiệm kỳ sau luôn cao hơn nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp xã, thị trấn ở A Lưới có 231 cán bộ DTTS trên tổng số 256 cán bộ được bầu vào cấp ủy, đạt tỷ lệ 90,23%; bầu Ban Thường vụ 89 người, trong đó DTTS là 83 người (chiếm tỷ lệ 93,26%); bầu Bí thư 18 người, trong đó DTTS 15 người (chiếm tỷ lệ 83,33%); bầu Phó Bí thư 33 người thì có đến 31 người là DTTS (chiếm tỷ lệ 93,94%).

Cũng theo bà Nguyễn Thị Sửu, Huyện ủy xác định tăng cường công tác cán bộ là người DTTS là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, nâng cao vị thế của người DTTS trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Theo đó, Huyện ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ DTTS đảm bảo số lượng, chất lượng; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ DTTS trong công tác cán bộ chung của Đảng và mạnh dạn bố trí cán bộ người DTTS có trình độ cao vào vị trí chủ chốt ở các cấp, đảm bảo công tác cán bộ DTTS cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

Bài, ảnh: QUỐC TUẤN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP