Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

05/01/2018 - 09:41

Vị thứ và thực chất

TTH - Tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do Thường trực UBND tỉnh tổ chức ngày 3/1 vừa qua, một trong những nội dung được dư luận quan tâm là việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Điều ghi nhận, trong bảng xếp hạng năm 2017,  khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có sự bứt tốp của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Y tế khi từ vị trí thứ 14 và 13 của năm 2016 nay vươn lên vị trí thứ nhất và thứ nhì, thuộc vào nhóm xuất sắc. Các Sở Tư pháp, Kế hoạch- Đầu tư, Giáo dục- Đào tạo… tuy mất các vị trí tốp đầu, nhưng về số điểm tuyệt đối cao hơn hẳn năm 2016, thuộc nhóm xuất sắc và tốt. Chỉ có 1 đơn vị xếp loại khá là Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng số điểm tuyệt đối vẫn cao hơn năm 2016 trên 3 điểm; không có đơn vị xếp loại trung bình, yếu kém.

Đối với khối UBND các huyện, thị, thành phố, huyện Phú Lộc vẫn tiếp tục dẫn vị trí số 1, nhưng số điểm tuyệt đối tăng gần 5 điểm so với năm 2016, từ xếp loại tốt vươn lên xếp loại xuất sắc. Các huyện, thị còn lại và thành phố Huế đều có sự chuyển biến mạnh khi số điểm tuyệt đối đều tăng và được xếp vào nhóm tốt. Riêng UBND huyện Quảng Điền, từ vị trí thứ 3 của năm 2016 (80,94 điểm), năm nay tụt xuống vị trí cuối bảng, xếp loại khá…

Ghi nhận sau buổi công bố, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho rằng, việc đánh giá xếp loại sẽ có thay đổi vị thứ từng năm, nhưng vui nhất là tất cả các đơn vị đều xếp loại khá trở lên, không có yếu kém. Các đơn vị trước đây yếu kém nay đều đã vươn lên, chứng tỏ cải cách hành chính của tỉnh có nhiều nỗ lực, đạt nhiều kết quả tốt.

Đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh cũng là ghi nhận chung của người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương từ huyện đến xã. Rõ nhất là tại bộ phận "một cửa”, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đơn giản hóa; cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp khang trang, tiện lợi; thái độ ứng xử của cán bộ tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính có sự thay đổi rõ rệt, trách nhiệm nâng lên…

Thực ra việc công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương được UBND tỉnh thực hiện vài năm nay, nhằm đánh giá, ghi nhận những nỗ lực của từng đơn vị, địa phương và kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Việc đánh giá tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Theo Chương trình trọng điểm năm 2018 về cải cách hành chính được UBND tỉnh ban hành ngày 21/12/2017, công tác cải cách hành chính trọng tâm là đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng. Đưa cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh, các ngành, các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, cải cách hành chính được xác định vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng ngừa và hạn chế tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy chính quyền các cấp. Để đáp ứng sự vận động, phát triển của xã hội, cải cách hành chính là công việc phải thực hiện thường xuyên, với yêu cầu ngày càng cao hơn. Nếu thỏa mãn với những kết quả đạt được, không nỗ lực vươn lên theo kịp với xu hướng, yêu cầu phát triển thì các đơn vị, địa phương sẽ tự thụt lùi, trở thành lực cản phát triển.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP