Bản tin kinh tế 7/1: Động lực từ thu hút FDI

Chỉ tính riêng năm 2022, toàn tỉnh thu hút hơn 5 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 231 triệu USD, tương đương trên 5.321 tỷ đồng, tăng 40% về vốn so với năm 2021.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP