Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 21/7

Trong tháng 6/2022, Huế thu hút khoảng 182 ngàn lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, khách lưu trú đạt 135 ngàn lượt và doanh thu trong tháng 6 ước đạt 483 tỷ đồng.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP