Bầu ươm thân thiện với môi trường

Những bầu ươm truyền thống sử dụng vỏ bọc bằng ni lông dần được thay bằng túi bầu tự hoại thân thiện với môi trường. Việc làm này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trồng rừng mà còn phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh, nói không với chai nhựa và rác thải bằng túi ni lông.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP