Chăm hoa vụ tết

Người dân đang từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến về giống, đưa một số giống thích hợp với khí hậu, ứng phó biến đổi khí hậu vào sản xuất.
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP