Chờ đợi những “bữa tiệc” nghệ thuật tại Festival Huế 2022

Với những “bữa tiệc” nghệ thuật độc đáo sắp đến, Festival Huế 2022 hứa hẹn làm phong phú thêm các hoạt động lễ hội, tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn cho Huế.
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP