Chuyển đổi số ngành Thuế

Hiện nay, ngành Thuế đã tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia trên 150 thủ tục hành chính thuế đảm bảo cho người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ của mình trên dịch vụ công quốc gia.
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP