Chuyển đổi số ngành thuế với eTax Mobile

Việc triển khai ứng dụng eTax Mobile cùng với việc nâng cấp bổ sung các tính năng mới như liên kết tài khoản ngân hàng, hủy liên kết hay quét QR-CODE Tem…
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP