Cửa hàng “sinh thái”

Trên địa bàn thành phố Huế lần đầu tiên đi vào hoạt động 2 cửa hàng “sinh thái”, kinh doanh sản phẩm theo mô hình Refill station (trạm nạp đầy/trạm đong đầy).

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP