Cùng đồng bào A Lưới phát triển kinh tế

Thành công lớn nhất của các chương trình tín dụng này là đã khơi gợi được ý chí vươn lên của đồng bào, giúp họ linh động hơn trong việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế.
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP