Đa dạng hình thức quảng bá để thu hút khách đến Huế

Thời gian gần đây, một hình thức quảng bá được ngành du lịch Cố đô tập trung triển khai là tổ chức các đoàn famtrip đến quảng bá tại các thị trường trọng điểm.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP