“Đảm bảo cho mọi người dân đều có lương hưu”

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia. Họ có thể lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo quy định

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP