Đậu đỗ xe lộn xộn trước cổng trường

Để giải quyết vấn đề này, ngoài nỗ lực các ban ngành chức năng và các nhà trường,thì người dân và các phụ huynh cũng cần có ý thức trong việc dừng đỗ xe đúng nơi quy định

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP