Di dời dân tránh bão Noru

Ngoài các phương án di dời, chỗ ở cho người dân tránh trú bão nhanh chóng được tái lập. Ngoài di dời xen ghép với các hộ vùng an toàn, các địa phương tận dụng các trường học, công sở để người dân tá túc, tránh bão.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP