Động lực từ thu hút FDI

Để thu hút đầu tư, tỉnh đã tăng cường công tác xúc tiến trực tiếp, trực tuyến, Việc tổ chức thành công các diễn đàn, hội nghị xúc tiến... góp phần không nhỏ trong thu hút FDI.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP