Đưa Tết truyền thống Huế vào trường học

Thông qua hội chợ Tết, nhà trường tạo sân chơi cho học sinh làm quen với bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp vốn hiểu biết về văn hóa ngày Tết cổ truyền của ông cha
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP