Hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội

Với lãi suất ưu đãi, nguồn vốn từ chương trình cho vay NOXH đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức thu nhập thấp có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc, lao động.
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP