Không để vật nuôi đói rét

Toàn tỉnh hiện có hơn 4,6 triệu con gia súc, gia cầm. Các biện pháp chống rét đang được các địa phương triển khai. Song, tại một số cánh đồng, tình trạng gia súc thả rong vẫn diễn ra...

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP