Mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội - đảm bảo an sinh xã hội

Chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng lên. Công tác giải quyết chế độ chính sách, chi trả các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP