Ngày khai giảng "xanh"

Cùng với không thả bóng bay, việc khuyến khích không bọc vở bằng bao ni lông là cách mà thầy và trò trong toàn tỉnh hưởng ứng cuộc vận động xây dựng môi trường xanh - sạch – sáng do Chủ tịch UBND tỉnh phát động.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP