Những thay đổi trong tuyển sinh đại học

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nhiều yếu tố khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thay đổi phương án tổ chức kỳ thi từ thi THPT Quốc gia sang thi tốt nghiệp THPT. Sự thay đổi đó phần nào tác động, buộc các cơ sở đào tạo đại học phải thay đổi phương án xét tuyển đầu vào.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP