Quảng bá hình ảnh Huế sau “Mắt biếc”

Không chỉ “Mắt biếc”, năm 2019 Huế trở thành bối cảnh chính của hai bộ phim khác sắp ra rạp. Hy vọng, cùng với nét riêng có về văn hóa, con người và phong cảnh, việc xúc tiến quảng bá hình ảnh Huế qua phim ảnh sẽ được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới. 
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP