Robot hỗ trợ phòng, chống dịch

Tiềm năng và những kỳ vọng về kỹ thuật công nghệ, trí tuệ nhân tạo phục vụ và hỗ trợ con người, nhất là hỗ trợ công tác phòng chống, dịch là rất lớn.
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP