Sản phẩm nghệ thuật từ macrame

Tinh tế, giàu tính nghệ thuật, macrame là hình thức sử dụng kỹ thuật thắt nút bằng các loại dây, sợi để tạo nên những sản phẩm thủ công độc đáo.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP