Sinh viên chế tạo tàu thủy năng lượng mặt trời

Từ niềm đam mê nghiên cứu về tàu thủy và trước tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay,  hai sinh viên Trọng Nhật và Đình Quang (Trường Cao đẳng Công nghiệp) nảy ra ý tưởng thiết kế mô hình tàu thủy chạy bằng năng lượng mặt trời.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP