Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Với những hoạt động hướng về nhân dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bà con, thật sự là “Ngày hội của nhân dân”.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP