Tăng doanh thu nhờ áp dụng nền tảng số

Để tận dụng tốt nhất xu hướng này, các doanh nghiệp cần tập trung xây dựng nền tảng vận hành kinh doanh vững mạnh, xây dựng chiến lược áp dụng công nghệ số hỗ trợ cho việc triển khai thương mại điện tử thành công.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP