Thắp sáng chốt phòng chống dịch vùng biên

Mùa mưa đang về. Công trình: “Thắp sáng đường biên” càng ý nghĩa, giúp các chiến sĩ canh chặn COVID-19 ở vùng biên bớt vất vả và lạnh lẽo. Nơi ấy còn được "thắp sáng" bởi những tình cảm tuổi trẻ dành cho người lính nơi tuyến đầu.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP