Thừa Thiên Huế Cuối tuần số 1054 xuất bản sớm hơn 1 ngày

Việc này nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. Dù vậy thì các chuyên trang, chuyên mục vẫn đầy đủ, với những bài viết đặc sắc nhất.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP