Thuần hóa khoai mài tiến vua

Việc thuần hóa khoai mài góp phần đưa đặc sản này đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo tiền đề phát triển các sản phẩm hàng hóa liên quan đến loại củ từng được tiến vua.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP