Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Là một trong những chủ thể quan trọng trong phát triển kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng cũng như định hướng phát triển theo hướng tuần hoàn.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP