Tiến đến phổ cập môn bơi trong học sinh

Cần có đề án cụ thể nhằm huy động các nguồn lực xã hội, nhất là cơ sở dạy bơi trên địa bàn tỉnh, tiến dần đưa môn bơi trở thành môn phổ cập trong chương trình giáo dục thể chất trong nhà trường.
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP