Tôn vinh áo dài Huế

Ngày hội Áo dài Huế là hoạt động khởi đầu để từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành Kinh đô Áo dài, tiến đến xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận “Nghề may đo áo dài truyền thống” là di sản văn hóa phi vật thể.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP