Trách nhiệm và nỗ lực

Nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tạo sự gần gũi và truyền tải thông tin hiệu quả, báo tiếp tục cải tiến chất lượng nội dung, hình thức tờ báo hàng ngày và cuối tuần. Báo Điện tử sẽ đổi mới giao diện hiện đại, tăng cường mảng videoclip, longform, emagazine… và vận hành hiệu quả dự án truyền hình Online.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP