Trải nghiệm trên du thuyền thế hệ mới

Du thuyền có tên là Nam Xuân, khá nổi bật, phục vụ du lịch trên sông Hương. Mẫu du thuyền này được dày công nghiên cứu, thiết kế và được xem là du thuyền thế hệ mới trên sông Hương.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP