Tư vấn chính sách thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Thời điểm hiện nay, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đang gặp khó khăn. Để các doanh nghiệp khởi nghiệp hiểu rõ những chính sách hỗ trợ về thuế, cán bộ Cục Thuế tỉnh sẽ mang đến nhiều thông tin bổ ích

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP